: Davidová, Monika: Jak vyzrát na akvarel : Štětcem, akvarelovými pastelkami, fixami

Populárno-náučná kniha ukazuje s akou ľahkosťou možno akvarelom maľovať tak, aby sa do tvorby pustili i tí, ktorí sa doteraz báli. Zoznámite sa s mnohými záľudnosťami akvarelu a naučíte sa vyzdvihnúť jeho prednosti a krásu. Spoznáte množstvo tipov a vychytávok, podľa ktorých môžete sami objavovať nové smery akvarelového maľovania.