: Diamond, Jared: Osudy ľudských spoločností

Fascinujúci pohľad na 13 000 rokov ľudskej histórie popisuje, ako sa vývoj rôznych ľudských skupín a spoločností na našej planéte odlišoval a aké faktory na to mali vplyv.