: Dienerová, Eva: Maľované čítanie : Vrabec umelec

Rozprávkové príbehy o zvieratkách s obrázkami, podľa ktorých malý čitateľ dopĺňa správne slová v texte. Po prečítaní príbehu dieťa odpovedá na otázky a rieši jednoduché úlohy, ktoré preveria pozornosť pri čítaní. Priateľské príbehy sú nielen poučné, ale taktiež pomáhajú dieťaťu budovať slovnú zásobu.