: Dobiáš, Viliam: Urgentná medicína : prednemocničná, nemocničná, pre dospelých a deti

Učebnica poskytuje informácie o najčastejších diagnózach v rámci akútnej medicíny pre dospelých, ale aj pre pediatrickú populáciu. Jej zámerom je aby doplnila erudíciu z urgentnej medicíny špecialistom z iných špecializácií ako aj v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby.