: Dobson, J.: Ako vychovávať dievčatá

Pre dospelých

Mnohé otázky, ktorým čelia dnešné dievčatá a musia im čeliť v čoraz mladšom veku. Problémy dospievania, detstva, skazené predstavy o svete, rozhodnutia o láske, priateľstve, vzťahu, akademické vzdelanie, životné ciele a ako ich dosiahnuť.