: Domin, M.: Volebné právo a volebné systémy

Pre dospelých

Systematické spracovanie problematiky volebného práva Slovenskej republiky, ako aj základných otázok volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti.