: Dudová, I.: Sociálna politika

Pre dospelých

Európska sociálna politika, sociálne modely v Európe, európsky sociálny model, sociálna ochrana a výzvy z úrovne Európskej únie na rozvoj národných sociálnych politík rozpracované v publikácii.