: Ďuričová, Ivona: Básničkový karneval

Básničky pre deti prvého stupňa základných škôl vhodné aj na prednes v súťažiach.