: Dziubaková, E.: Rok v lese

Pre deti

Populárno-náučná kniha predstaví malému čitateľovi les s jeho obyvateľmi v každom mesiaci v roku – rovnaký záber môže sledovať v rôznych situáciách, za rozličného počasia, cez deň alebo v noci.