: Economy, Elizabeth: Svět podle Číny

Autorka popisuje snahu Číny o znovuzískanie starej slávy a dramatické prekreslenie geostrategického priestoru. Taktiež prináša unikátnu príležitosť pochopiť veľké riziká i potenciálne príležitosti, ktoré so sebou globálny vzostup komunistickej Číny prináša.