: Elborough, Travis: Atlas neuveriteľných miest : cesta do nezvyčajných kútov sveta

Vďaka mapám a fotografiám je kniha fascinujúcou cestou na tie najneuveriteľnejšie miesta sveta. Autor nás prevedie labyrintmi Berlína a Pekingu – podzemnými ríšami. Nezabúda ani na divy prírody a predstavuje nám jej majstrovské diela. O záhady tu nikdy nie je núdza, či už na Ostrove bábik, alebo pri Bráne do pekla – neuhasiteľnej ohnivej jame.  Tieto pozoruhodné miesta nie sú len jedinečnými pamätihodnosťami, sú predovšetkým obrazom vzťahu človeka k svetu okolo nás.