: Eliáš, M.: Stojedenásť známych Slovákov

Pre dospelých

Prehľadný a obsažný sprievodca zástupom najvýznačnejších osobností slovenských dejín zahŕňa biografické medailóny dejateľov od 9. storočia po súčasnosť: štátnikov, spisovateľov, vedcov, vynálezcov, umelcov, pedagógov.