: ělohlávek, F.: Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníkmi: výběrové, hodnoticí, obtížné a rozvojové pohovory

Získajte cenné rady, ako pri pohovoroch s pracovníkmi komunikovať, ako počúvať, klásť otázky, presviedčať, využívať neverbálnu komunikáciu a asertivitu.