: Engman, P.: Ohňová zem

Colonia Dignidad bola nemecká kolónia na juhu Čile a jej obyvatelia kolónie sexuálne zneužívali deti. V Štokholme miznú majetní finančníci, miznú aj deti ulice, prisťahovalci.  Romín poukazuje aj na násilie páchané voči ženám a obchod s ľudskými orgánmi. Nitky siahajú až do  Čile a udalosti naberajú rýchly spád v detektívnom románe.