: Erich Petrák: Inovácie v edukácii

Publikácia zameraná na oblasti, ktoré môžu pozitivne ovplyvniť priebeh a výsledky vzdelávacej činnosti. Zameriava sa na učebné štýly, stratégie a taktiky učenia sa, vyučovacie metódy, tvorivé vyučovanie a využívanie informačních technológií vo vyučovacom procese.