: Euklides: Základy

Prvý preklad a komentár najslávnejšej knihy s matematickým obsahom v celej histórii matematiky – Euklidovho diela. V trinástich kapitolách sú v obsahovej a logickej gradácii zachytené temer všetky originálne prínosy antickej gréckej geometrie, aritmetiky a algebry. Mysliteľ a pedagóg  zhrnul, doplnil, rozvinul a didakticky prezentoval vedecké výsledky v matematike.