: Evans, Maz: Sám doma s bohmi

Pre deti Pre mládež

Fantasy príbeh o Elliotovi, ktorému sa pomocou Panny a olympských bohov podarilo nájsť Zemekameň, jeden zo štyroch kameňov, ktoré ovládajú živly. Ten, kto bude vlastniť všetky, stane sa neobmedzeným pánom ľudskej ríše.