: Feldstein, Petr: 21 návratů do olympijské historie

Príbehy z letných olympijských hier, ktoré sa v ich priebehu odohrali. Všetci hrdinovia mali jedno spoločné. Sú to ale aj príbehy o ľudskej spolupatričnosti, priateľstva a vzájomnej tolerancii.