: Filan, B.: Hodina človečiny

Pre dospelých

Krátke poviedky, úvahy a fejtóny o tom, čo Borisa Filana oslovilo, potešilo alebo nahnevalo.