: Flegr, J.: Evoluční tání aneb o původu rodů

Pre dospelých

Voľné pokračovanie knihy Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin a autor poukazuje na to, že teória zamrznutej evolúcie dokáže vysvetliť množstvo javov, s ktorými sa tradičné  teórie nedokázali vysporiadať.