: Frampton, Kenneth: Moderní architektura

Ucelený výklad o vývoji architektúry od konca 18. storočia do súčasnosti nám umožňuje s nadhľadom hodnotiť históriu modernej architektúry a sledovať súvislosti s dejinami a vývojom spoločnosti. Prináša množstvo informácií o architektonických dielach vo všetkých častiach sveta a ich hodnotení.