: Frantz, Laura: Kováčov učeň

Pre dospelých

Historický rodinný román odohrávajúci sa v roku 1784 v Pensilvánii. Učeň Silas Ballantyne prichádza do domu kováča Liegea Leea v okrese York. Je šikovný pracovník a znamenitý remeselník, preto sa Liege usiluje zdržať ho v Yorku, odvolávajúc sa na starú tradíciu: učeň sa musí oženiť s jednou z majstrových krásnych dcér. Eden je nežná a čistá duša, zatiaľ čo Elspeth živelná a prešibaná. V dome plnom tajomstiev sa každá zo sestier snaží zabezpečiť si budúcnosť.