: Frouz, Jan: Aplikovaná ekologie

Publikácia sleduje vplyv ľudských aktivít súvisiacich s poľnohospodárstvom, lesníctvom, rybárstvom a lovom voľne žijúcich živočíchov na jednotlivé ekosystémy. Poukazuje nám, ako sú aplikované na vyššie zmienené odbory ľudskej činnosti, ich pôsobenia, ale i prírodné, spoločenské a globálne aspekty ich dopadu.