: Fukuyama, Francis: Identita : túžba po dôstojnosti a politika hnevu

Pre dospelých

Svetoznámy politológ presvedčivo ukazuje, že túžba po uznaní a dôstojnosti je vlastná každému človeku – a je nevyhnutná pre život demokracie. Výstižná analýza toho, čo ju ohrozuje.