: Gaálová, D.: Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov

Pre deti Pre mládež

Kniha prevedie mladých čitateľov našou minulosťou od praveku až po vznik samostatného Slovenska.