: Galewska-Kustra, Marta: Kubko na dedine

Siedma časť Kubkových príhod testuje porozumenie hovorenému slovu. Kniha túto schopnosť zdokonaľuje, pričom zároveň rozširuje slovnú zásobu dieťaťa o pomenovania nových predmetov či činností a cibrí vyjadrovacie schopnosti.