Jan Snapp: Genesis: velký příběh biologie

Pre dospelých

Proč se historie biologického výzkumu ubírala právě těmi cestami, jimiž se ubírala?

  • Popis zrodu a vývoje evoluční teorie od Lamarcka po Darwina.
  • Vývoj buněk a počátky vývojové biologie.
  • Rozvoj genetiky a její splynutí s evolučním myšlením, vznik neodarwinismu a počátky genetiky mikroorganismů.
  • Vznik a rozmach molekulární biologie.

To vše v čtivé podobě s dobovými kontexty. V jistém smyslu lze knihu označit za chronologické završení Dějin biologických teorií novověku(Academia 2006) Emanuela Rádla.