: Gibson, Lindsay C.: Keď detstvo bolí

Publikácia vystihuje podstatu, ktorej sa autorka dlhodobo zaoberala. Poskytuje subjektívno-objektívny pohľad na to aké je to mať často krát aj v dospelosti nevyliečené boliestky z detstva zapríčinené emocionálne nevyspelými rodičmi.