: Gibson, William: Neuromant

Vedecko-fantastický román o hyperpriestorovom kovbojovi a zlodejovi dát Henrym, ktorý podstúpi vďaka záhadnému undergroundovému klientovi výmenu kľúčových orgánov po tom, čo ho pomstychtiví zákazníci z podsvetia dali zmrzačiť. Tajomný klient chce, aby sa Henry zapojil do poslednej, smrteľne nebezpečnej akcie v matrixe.