: Godárová, Z.: Hudobný sprievodca po Bratislave = A musical guide to Bratislava

Pre dospelých

Publikácia v slovenskom a anglickom jazyku mapuje miesta, osobnosti, súbory a udalosti, ktoré v Bratislave – nazývanej aj mestom hudby – súvisia s klasickou hudbou, ako aj s ďalšími hudobnými žánrami.