: Graeber, David; Wengrow, D.: Počiatok všetkého : Nová história ľudstva

Autori v kolektívnej monografii radikálne prehodnotili dejiny človeka od samých počiatkov po rozvoj poľnohospodárstva, vznik miest, štátov, demokracie a súčasného stavu a ukazujú, že dávni lovci a zberači, prapôvodné obyvateľstvo sveta, boli tvoriví a inteligentní jednotlivci s veľkým vplyvom na európske myslenie.