: Gregušová, A.: Svetozár

Pre deti

Príbeh vtipným spôsobom predstavuje mestské holuby, ktoré sú často vnímané ako škodcovia, no máloktoré dieťa vôbec tuší, že kedysi mali veľmi dôležitú úlohu, bez ktorej by sa ľudia nezaobišli – plnili funkciu poštára.