: Grendel, L.: Newhontská trilógia

Pre dospelých

Spoločenský príbeh tvoriaci tri romány U nás doma, v New Honte, Hromadný hrob pri New Honte a Kráľ Matej v New Honte. Autor v nich rozpráva o pomyselnom meste a kraji New Hont niekde medzi Tekovom a Hontom. V prírodnom a spoločenskom prostredí sa staré (Hont) spája s novým (New), čo poznačuje charakter Newhonťanov, najmä z akéhosi hontianskeho Záhoria, pomyselnej dediny Pohorného.