: Gruska, Jonáš: Petržalské lišajníky

Foto kniha mapujúca prírodné zaujímavosti a výskyt lišajníkov rastúcich na petržalských betónových štruktúrach.