: Guinness world record 2017

Najzaujímavejšie a aktuálne fakty z rôznych odborov ľudskej činnosti a športových výkonov. Exotické rekordy, atraktívne udalosti, unikátne zemepisné miesta, super výkony, unikáty z kultúry, vedy a techniky.