: Guinness World Records 2018

Najzaujímavejšie a aktuálne fakty z rôznych odborov ľudskej činnosti a športových výkonov. Exotické rekordy, atraktívne udalosti, unikátne zemepisné miesta, unikáty z kultúry, vedy a techniky.