: Gunderman, Richard: Marie Curieová : priekopníčka, nositeľka Nobelovej ceny a objav rádioaktivity

Životopis výnimočnej vedkyne plne vystihuje vedecké a ľudské aspekty jej života, pričom podrobne opisuje jej búrlivú osobnú históriu v čase spoločenských prevratov a boj o uznanie vedeckej práce v období, keď ženy ako vedkyne boli takmer neznáme.