: Gyárfášová, Oľga: Ako sme žili v rokoch normalizácie: rozhovory s aktérkami spoločenstva vzdoru

Rozprávanie desiatich žien, ktoré boli súčasťou alternatívneho spoločenstva v rokoch normalizácie v Bratislave. Prostredníctvom svojich príbehov nám umožňujú nazrieť do sveta, v ktorom sa Štátna bezpečnosť usilovala získať kontrolu nad ich životmi. Otvárajú témy emigrácie, prípravy samizdatov, väznenia, vypočúvania, osobnej slobody a i.