: Hajduková, M. E.: Zákon krvi

Pre dospelých

Dojímavý príbeh dvoch mladých ľudí, ktorým sa do cesty postavila vojna. Táto láska by mohla mať šťastný koniec, keby Eliza nebola Nemka, Daniel Žid a keby sa práve nepísal rok 1938.