: Hák, Tomáš: Enviromentální bezpečnosť

Pre dospelých

Kniha sa zaoberá historickými i aktuálnymi problémami v oblasti surovinovej, energetickej, biologickej a environmentálnej bezpečnosti, analyzuje bezpečnostnej stratégie vybraných krajín a zoznamuje s nástrojmi environmentálnej bezpečnosti v kontexte Českej republiky.