: Halamová, Júlia: Naštartujte sa, prosím : Cvičenia pre lepší vzťah

Autorka,  psychoterapeutka vás pozýva na cestu spoznávania a budovania vzťahov. Takých, v ktorých cítite blízkosť, bezpečie, ste milovaní, ocenení, rešpektovaní, prijatí aj príťažliví. V inšpiratívnych cvičeniach vysvetľuje, ako fungujú vzťahy a ich budovanie. Cvičenia sa opierajú o konkrétne príklady zo života, pomocou ktorých zrozumiteľne vysvetľuje zaužívané mechanizmy vo vzťahoch.