: Hallon, Ľudovít: Kronika Slovenského štátu 1941 – 1943

Autori deň za dňom poskladali mozaiku jednotlivých oblastí života slovenskej spoločnosti a sprevádzajú ich bohatým obrazovým materiálom a mapami.