: Harari, Y. N.: Sapiens : stručná história ľudstva

Pre dospelých

Autor opisuje históriu človeka ako biologického druhu od prvých ľudí až po súčasnosť. Vychádzajúc z poznatkov z histórie, biológie, antropológie, paleontológie a ekonómie skúma, ako jednotlivé historické prúdy formovali ľudské spoločnosť.