: Haratischwili, Nino: Nedostatok svetla

Spoločenský román o živote Gruzíncov po rozpade Sovietskeho zväzu. Pojednáva o štyroch priateľkách, ich rodinách a prostredí, odkiaľ pochádzajú. Stretávajú sa s narastajúcim násilím v uliciach, s drogami, či občianskou vojnou. Neodpustiteľná zrada a tragická smrť ich definitívne rozdelí. Opäť sa stretávajú až v roku 2019 v Bruseli pri príležitosti veľkej výstavy fotografií ich priateľky, ktoré ukazujú príbeh krajiny a intímnu retrospektívu.