: Harding, Rachel: English for everyone : učebnica: úroveň 1 Začiatočník

Učebnica poskytuje kompletný program na samoštúdium anglického jazyka, ktorý kombinuje jednoduché vizuálne učenie s prehľadným vysvetlením gramatiky, s cvičeniami i s voľne dostupnými nahrávkami. Jednoduché cvičenia pomôžu precvičiť si čítanie, písanie aj hovorenie a umožňujú učiť sa vlastným tempom.