: Hartmann, Kathrin: Môj zelený pes

Aké miesto v našej spoločnosti venujeme tvorovi, ktorý je našou spriaznenou dušou a ako môže náš spoločný život so psami zlepšiť vzťah medzi ľuďmi a zvieratami? Nájdete tu odpovede na otázky, ktoré si kladie čoraz viac majiteľov psov.