: Haselhuhn, Ralf: Fotovoltaika : budovy jako zdroj proudu

Príručka zameraná na návrh, stavbu, prevádzku a prínosy fotovoltaických zdrojov elektrickej energie inštalovaných predovšetkým na budovách. Vyhodnocuje rôzne varianty realizácie s ich prednosťami i nedostatkami a tým môže poslúžiť k najoptimálnejšiemu riešeniu pre konkrétne podmienky.