: Hawcock, David: Leonardo Da Vinci: Fantastické vynálezy

Populárno-náučná kniha pre deti pozoruhodným spôsobom prezentuje vynálezy renesančného génia Leonarda da Vinciho. Trojrozmerné papierové modely vznikli na základe uchovaných Leonardových kresieb a poznámok.