: Hlavatá, D.: Bájky pre všetkých

Pre deti

Vo zvieracej ríši sa dejú mnohé veselé, ale aj vážne veci. Rovnako ako v živote ľudí. Učia nás, ako sa máme správať nielen k iným, ale aj k sebe, vážiť si jeden druhého.