: Hlavinka, Pavel: Dějiny filosofie : jasně a stručně

Učebnica určené nielen študentom ale aj širšej verejnosti prejavujúcej záujem o vývoj ľudského myslenia. Zaoberá sa obdobím starých indických a čínskych duchovných náuk, je možné použiť aj ako informačný a orientačný návod pre následné hlbšie štúdium filozofie.